بیانیه ایمنی جمعی (COMMUNITY SAFETY STATEMENT) 2018/19

هیچ چیز مهم تر از آنکه ویکتوریا را امن نگهداریم، وجود ندارد.

در سال 2016، دولت ویکتوریا نخستین بیانیه ایمنی جمعی را منتشر کرد. این بیانیه یک طرح جامع برای امن نگهداشتن ایالتمان است که شامل معرفی 3135 خط مقدم جدید و پلیس ویژه تا سال 2022 است.

در بیانیه ایمنی جمعی 2018/19 بار دیگر بر تعهدات دولت و پلیس ویکتوریا تاکید شده حین آنکه بر شدت اقدامات ما از طریق ارائه خدمات پلیسی، محافظتی و پیشگیرانه ای که ایالتمان نیازمند آن است تاکید شده است.

این امر شامل ادامه اجرا تعهدات مندرج در بیانیه نخست، حین ارائه فن آوری های تخصصی و تجهیزات مورد نیاز توسط پلیس برای هدف گیری و پیشگیری از وقوع جرم است.

بیانیه ایمنی جمعی 2018/19 چه معنایی برای شما دارد

پلیس بیشتر

 • ادامه استخدام پلیس جدید با اضافه کردن 825 پلیس اضافی، مازاد بر کاهش تدریجی نیروی کاری، که قرار است در سال 2018/19 به کار گماشته شوند
 •  تعهد مداوم بر باز بودن شبانه روزی ایستگاه های پلیس و قابل دسترس بودن آنها در تمامی ساعات
 • افزایش تعداد PSOs  در کلیه سیستم های حمل و نقل عمومی
 • گسترش استفاده از دوربین های پوشیدنی برای پلیس هایی که در خط مقدم فعالیت می کنند، از طریق ارائه قابلیت های جدید برای ثبت شواهد
 • گسترش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته در پلیس ویکتوریا، یکپارچگی اطلاعات و منتهی شدن به دستگیری های سریع تر
 • تجهیز بیشتر پلیس و PSOs به فن آوری موبایل، تسهیل دسترسی همزمان آنها به اطلاعات عملیاتی
 • مجازات های سختگیرانه تر برای جرائم مرتبط با مواد مخدر و رانندگی پس از نوشیدن الکل
 • تکمیل تعمیم صفحات Eyewatch Facebook پلیس ویکتوریا به 54 منطقه خدماتی پلیس
 • پلیس ویژه جدید برای مبارزه با جرائمی که در آن مجرمان سابقه دار و جرائم سازمان یافته از فن آوری استفاده می کنند
 • ایجاد ایستگاه های جدید و سیار پلیس به منظور مبارزه با جرائم در زمان و مکانی که رخ می دهند.

محافظت بیشتر

 • اجراء طرح جدید Firearm Prohibition Order به منظور محدود کردن جرائمی که در آن از سلاح های غیر قانونی استفاده شده و هدف گرفتن متخلفین خشن
 • اصلاحات سختگیرانه تر در صدور قرار وثیقه و بازداشت
 • مجازات های سختگیرانه تر برای مجروح کردن یا تهدید پلیس و کارکنان خدمات اورژانس
 • مسئول دانستن تعداد بیشتری از متخلفین از طریق محکومیت های طولانی تر
 • بهبود نحوه برخورد سیستم قضایی با قربانیان
 • ممنوعیت پرداخت پول نقد به ازای آهن قراضه، مسدود کردن یکی از منابع درآمدی اصلی جرائم سازمان یافته
 • مجازات های سختگیرانه تر برای افراد جوانی که مرتکب جرم می شوند از طریق معرفی احکام، تسهیلات و مجازات های جدید
 • واحدهای سیار پلیسی بیشتر برای از میان برداشتن جرم در سطح محلی

پیشگیری بیشتر

 • تخصیص تخت های بیشتر در بخش ترک اعتیاد و درمان تعداد بیشتری از معتادان در ایالت ویکتوریا
 • گسترش پلیس ویژه جوانان به منظور کاهش خطر ارتکاب جرم توسط جوانان آسیب پذیر
 • استفاده از طرح های ابتکاری جدید به منظور هدف گرفتن ریشه های جرم در جوانان و در برخی جوامع خاص
 • ایجاد فرصت های بیشتر برای جوامع محلی به گونه ای که بتوانند کنترل فعالیت های پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از وقوع جرم در مناطق خود به دست بگیرند
 • حمایت های بیشتر از سازمان هایی مانند Crime Stoppers و Neighbourhood Watch
 • تدابیر امنیتی جدید در منطقه مرکزی تجاری شهر ملبورن
 • راه های بیشتر برای تماس با پلیس و حل مشکلات غیر اورژانس