2018/19 TOPLUM GÜVENLİĞİ BİLDİRİSİ (COMMUNITY SAFETY STATEMENT 2018/19)

Viktoria eyaletini güvende tutmak en önemli görevdir.

Viktorya hükümeti, 2016 yılında, eyaletimizi güvende tutmak için yapılması gerekenler ve 2022 yılına kadar 3135 yeni öncü ve uzman polis memuru görevlendirileceği konuları da dahil olmak üzere, Toplum Güvenliği Bildirisi (Community Safety Statement) adlı kapsamlı bir plan yayınladı.   

2018/19 Toplum Güvenliği Bildirisi (Community Safety Statement 2018/19), hükümetin ve Viktorya polisinin çabalarını, eyaletimizde ihtiyaç duyulan polis gücü sevketme, koruma ve önleme gibi hizmetleri biraz  daha ileri taşıyarak yeniden ele almıştır. 

İlk Bildiride (Community Safety Statement) vadedilen reformların uygulanmasına devam edilirken, polisin ihtiyacı olan ve suçu önleme amacına hizmet edecek uzman teknolojiyi de kullanıma sunmuştur.

2018/19 TOPLUM GÜVENLİĞİ BİLDİRİSİ (COMMUNITY SAFETY STATEMENT 2018/19) SİZE NELER GETİRECEK?

DAHA FAZLA SAYIDA POLİS MEMURU

 • zaman içerisinde ayrılacak polis memuru sayısının üzerinde, fazladan 825 yeni polis memurunun işe alım sürecinin devamı ve 2018/19’ da görev dağıtımlarının yapılması,
 • 24 saat açık ve her saatte ulaşılabilecek polis karakolu hizmetinin devamı,
 • Toplu taşıma sisteminde daha fazla Kamu Güvenlik Görevlisi PSOs
 • öncü polis güçlerine daha fazla kanıt yakalayabilme olanağı sağlayacak vücut kamerasının yaygınlaştırılması,
 • Viktorya polisinin, elde edilen bilgiyi biraraya getirerek tutuklamayı çabuklaştıracak donanımlı haber alma sisteminin yaygınlaştırılması,
 • polis memurlarının ve Kamu Güvenlik görevlilerinin PSOs  yürürlükte olan bilgiye anında ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla mobil teknoloji ile donatılması,
 • uyuşturucu ve alkol etkisinde araç kullananlara daha ağır cezalar,
 • 54 polis hizmet bölümünün tümüne Viktorya Polisi Eyewatch Facebook sayfalarının yayılması,
 • teknoloji kullanarak suç işleyen ciddi ve organize suçlularla savaşacak yeni uzman polis memurları,suça, işlendiği yer ve zamanda müdahale edecek yeni, gezici polis karakolları. 

DAHA KORUYUCU ÖNLEMLER

 • yasadışı ateşli silahlarla işlenen suçlara ve azılı suçlulara engel olmak için yeni Firearm Prohibition Order tasarısının uygulanması,
 • tutukluluğun devamı ve kefalet konularında daha katı reformlar,
 • polis memuru ve acil hizmet çalışanlarını yaralama veya tehdit suçlarına daha ağır cezalar,
 • daha fazla sayıda suçluya daha uzun süreli ceza,
 • hukuk sisteminde mağdurlara yapılan muamelenin iyileştirilmesi,
 • organize suçlara ana gelir kaynağı oluşturduğu için hurda metal için yapılan nakit ödemelere yasaklama,
 • suç işleyen gençlere, yeni kararlar, cezalarını tamamlayacakları tesisler ve yaptırımlarla daha ağır cezalar,
 • suç oluşturan olaylara yerinde müdahale edilmesi amacıyla daha fazla gezici polis birimi.   

DAHA FAZLA ÖNLEYİCİ TEDBİR

 • Viktorya eyaletinde yaşayan madde bağımlılarının  tedavisi için daha fazla yatak,
 •  eğilimi olan gençlerin suç işleme riskini azaltmak amacıyla yeni ve gençler konusunda uzman polis memuru hizmetinin yaygınlaştırılması,
 • belirli toplumlarda ve gençlerde suç işlemenin temelinde yatan nedenleri hedef alacak yeni girişimler,
 • yerel topluluklara, yaşadıkları bölgede suç işlenmesini önleme konusunda daha fazla fırsat,
 •  Crime Stoppers ve Neighbourhood Watch gibi kurumlara daha fazla destek verilmesi,
 • Melbourne şehir merkezi için yeni güvenlik önlemleri,
 • polise ulaşmak ve acil olmayan problemleri çözüme kavuşturmak için daha fazla alternatif.