BẢN TUYÊN BỐ VỀ SỰ AN TOÀN CỦA CỘNG ĐỒNG (COMMUNITY SAFETY STATEMENT) NĂM 2018/19

Không có gì quan trọng hơn việc giữ cho Tiểu bang Victoria được an toàn.

Trong năm 2016, Chính phủ Bang Victorian đã đưa ra Bản Tuyên bố về sự An toàn của Cộng đồng đầu tiên – một kế hoạch toàn diện cho việc giữ cho tiểu bang của chúng ta an toàn, bao gồm đến năm 2022, có thêm 3135 cảnh sát viên tuyến đầu và cảnh sát chuyên môn mới.

Bản Tuyên bố về sự An toàn của Cộng đồng Năm 2018/19 tái cam kết những nỗ lực của Chính phủ và Cảnh sát Victoria, trong khi thực hiện công việc của chúng tôi thậm chí còn xa hơn nữa, cung cấp việc giữ trật tự, bảo vệ và ngăn ngừa mà tiểu bang của chúng ta cần.

Những nỗ lực này bao gồm việc tiếp tục thực hiện các cải cách đã được cam kết trong Bản Tuyên bố đầu tiên, đồng thời còn cung cấp công nghệ và thiết bị chuyên môn mà cảnh sát cần để tìm và ngăn ngừa tội phạm.

BẢN TUYÊN BỐ VỀ SỰ AN TOÀN CỦA CỘNG ĐỒNG NĂM 2018/19 CÓ NGHĨA THẾ NÀO VỚI QUÝ VỊ

GIỮ TRẬT TỰ CAO HƠN

 • tiếp tục tuyển cảnh sát mới với thêm 825 cảnh sát, trên con số tiêu hao, sẽ được triển khai trong năm 2018/19
 • tiếp tục cam kết về các trạm cảnh sát 24-giờ mở cửa và có thể tiếp cận bất kể giờ giấc nào
 • có thêm PSOs trên toàn hệ thống giao thông công cộng
 • đưa vào áp dụng máy ghi hình gắn trên người cho cảnh sát tuyến đầu, cung cấp năng lực mới để thu giữ chứng cứ
 • đưa vào áp dụng hệ thống tình báo tinh xảo của Victoria Police, kết nối thông tin và đưa đến việc bắt giữ nhanh hơn
 • thêm nhiều cảnh sát và PSOs được trang bị công nghệ di động, giúp họ có được sự tiếp cận thời gian thực đến thông tin tác nghiệp
 • các hình phạt khắt khe hơn đối với hành vi lái xe khi có sử dụng rượu bia và các chất thuốc
 • hoàn tất việc đưa vào áp dụng các trang Facebook Eyewatch của Victoria Police tới tất cả 54 lĩnh vực phục vụ của cảnh sát
 • cảnh sát chuyên môn mới để chiến đấu với hành vi phạm pháp có sự hỗ trợ của công nghệ của các phạm nhân nghiêm trọng và có tổ chức
 • các trạm cảnh sát lưu động mới để xử trí hành vi phạm tội tại thời điểm và tại nơi nó xảy ra.

BẢO VỆ CAO HƠN

 • thực hiện chương trình Firearm Prohibition Order mới để hạn chế tội phạm liên quan đến súng bất hợp pháp và nhắm tới các can phạm bạo lực
 • các cải cách cứng rắn hơn về tại ngoại hầu tra và tạm giam
 • các hình phạt khắt khe hơn đối với việc gây thương tích hay đe dọa đến cảnh sát và nhân viên dịch vụ cứu cấp
 • thêm nhiều can phạm bị trừng phạt với các hình phạt dài hơn
 • cải thiện cách thức hệ thống tư pháp đối xử với nạn nhân
 • hoạt động trả tiền mặt cho kim loại phế thải bị cấm, khiến tội phạm có tổ chức không có được nguồn thu nhập chính yếu
 • các chế tài cứng rắn hơn đối với giới trẻ phạm pháp, bằng các án lệnh, cơ sở và các hình phạt mới
 • thêm các đơn vị cảnh sát lưu động để dẹp tan tội phạm tại cấp địa phương

NGĂN NGỪA CAO HƠN

 • thêm nhiều giường phục hồi khỏi các chất thuốc để điều trị cho nhiều người Victoria hơn cho tình trạng nghiện ngập của họ
 • triển khai lực lượng cảnh sát chuyên môn mới về thanh thiếu niên để giảm nguy cơ giới trẻ dễ bị tổn thương phạm pháp
 • các sáng kiến mới nhắm tới nguyên nhân gốc rễ khiến giới trẻ và các cộng đồng cụ thể phạm tội
 • thêm nhiều cơ hội cho các cộng đồng địa phương để làm chủ các hoạt động ngăn ngừa tội phạm trong khu vực của chính mình
 • hỗ trợ nhiều hơn cho các tổ chức như Crime Stoppers và Neighbourhood Watch
 • các biện pháp an ninh mới trong CBD của Melbourne
 • nhiều cách thức hơn để liên lạc với cảnh sát và giải quyết các vấn đề không phải cứu cấp.